Organizacija
  • ODJEL POJAČANE NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU, POMOĆI I NJEGE U KUĆI I DNEVNOG BORAVKA

  • ODJEL PREHRANE, NABAVNO-TEHNIČKIH I POMOĆNIH POSLOVA

  • POSLOVI SOCIJALNOG RADA I RADNO OKUPACIJSKE TERAPIJE

  • FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI, OPĆI I KADROVSKI POSLOVI

  • STRUČNO VIJEĆE

  • UPRAVNO VIJEĆE

  • RAVNATELJ